ICF staat voor
International Christian Fellowship

Nederland kent momenteel 9 plaatselijke afdelingen, waar mensen elkaar maandelijks ontmoeten. Het doel is om met elkaar vanuit verschillende geloofstradities in vriendschap en respect in gesprek komen over relevante zaken die spelen in de samenleving.

Met enige regelmaat organiseren we een Nationale Conferentie voor alle leden en belangstellenden. Het internationale karakter is in de loop van de tijd vervaagd, maar de belangstelling van de leden reikt over alle grenzen.

Op deze website staat informatie over ICF en al haar lokale afdelingen, foto’s van de activiteiten en Nationale Conferenties en ook kunt u de nieuwsberichten lezen, onder het kopje “Mededelingen” in het navigatie menu.

Redactionele content voor de mededelingen kunnen gestuurd worden naar de redactie.